Aineistopankki

Rakennusalan töitä koskevat yleiset sopimusehdot, RYS-9 1998 .
Vedeneristyksen asennuspöytäkirja, Kiilto .