Kylpyhuoneremontin valvonta on laadun ja hyvän rakennustavan tarkkailua

3 min read
16.8.2023

Kylpyhuoneremontti on arvokas ja pitkäikäinen investointi. Jotta rahalle saa mahdollisimman laadukasta vastinetta, kannattaa ammattitaitoisen urakoitsijan lisäksi varata euroja myös ulkopuolisen valvojan palkkaamiseen. Kokonaisbudjetista valvoja haukkaa vain pienen siivun, ja remontin dokumentointi sekä laadun tarkkailu maksavat kustannukset takaisin turvallisena ja oikein toteutettuna lopputuloksena. Valvojan laatimista dokumenteista voi olla merkittävää hyötyä myös asuntoa myytäessä.

Raksystemsillä valvojana toimivan Jani Strengin mukaan valvoja kannattaa ottaa mukaan remonttiin aina, kun työn alla on arvokkaampia remonttikohteita, kuten kylpyhuone. Taloyhtiöt monesti vaativatkin valvojan käyttöä ja omakotipuolellakin ulkopuolisen valvojan hyödyntäminen on yleistä.

 – Jos itsellä ei ole teknistä osaamista remontin eri vaiheisiin liittyen, valvoja kannattaa palkata mukaan projektiin. Hän valvoo, että remontti toteutetaan hyvää rakennustapaa noudattaen, Streng kertoo. 

Valvoja tarkastaa työvaiheiden lopputuloksen

Kylpyhuoneremontti on laaja kokonaisuus, jossa valvoja ottaa kantaa muun muassa rakenteiden kuntoon ja vedeneristyksen laatuun. Hänen tehtävänsä ei ole vahtia kaikkea työmaalla tapahtuvaa, vaan valvoja vierailee märkätilassa kolmesta neljään kertaa projektin aikana.

Remonttiprosessin käynnistävä aloituskatselmus ei Jani Strengin mukaan ole välttämätön, jos märkätilan remontoi ammattiurakoitsija. Joskus voi kuitenkin olla paikallaan tavata valvoja jo purkamattomassa kylpyhuoneessa: tällöin hän kartoittaa lähtötilanteen ja sopii, miten myöhempien vierailujen kanssa toimitaan.

 – Purkukatselmus suoritetaan, kun kylpyhuone on purettu. Sen tarkoitus on varmistaa, että tilan rakenteissa ei ole ongelmia, jotta uutta märkätilaa päästään rakentamaan terveiden rakenteiden päälle. Näin taataan, että remontoitu tila kestää kunnossa kymmeniä vuosia, Streng kuvailee.

raksystems_oy_jani_streng_vedeneristystarkastus

Seuraavan kerran valvoja saapuu työmaalle, kun vedeneristys on tehty. Hän tarkastaa, ovatko lattiakallistukset kohdallaan ja onko vedeneristeen kalvopaksuus riittävä. Samalla tutkitaan, että läpiviennit, nurkat ja kynnykset on tehty hyvää rakennustapaa noudattaen.

 – Kaikille osa-alueille on RT-kortissa ohjeet. Toteutusta verrataan vaatimuksiin ja katsotaan, onko osa-alue tehty vaatimusten mukaisesti, Jani Streng kertoo.

 Viimeisen kerran valvoja saapuu kylpyhuoneeseen, kun remontti on valmis. Loppukatselmuksessa testataan, että kaikki toimii, kuten pitääkin. Vaikka esimerkiksi lattian kaadot on tarkastettu jo vedeneristyskatselmuksessa, tutkitaan valmiissa kylpyhuoneessa, että vesi todella kulkee lattiakaivoon. Lisäksi huomiota kiinnitetään muun muassa vesikalusteiden kiinnitykseen ja toimintaan.

 – Jos valvoja huomaa puutteita jollakin valvontakäynnillään, hän kirjaa puutteet ylös ja pyytää urakoitsijaa korjaamaan ne. Valvojan on pystyttävä perustelemaan kaikki havaitsemansa puutteet. Kyse ei ole mielipideasioista vaan siitä, ettei jokin remontin kohta täytä RT-kortin vaatimuksia tai materiaalivalmistajan työohjeita, Streng huomauttaa.

 Valvoja onkin tärkeä tuki, etenkin asiakkaalle, jolla ei ole osaamista rakennus- ja remontointipuolelta. Valvojan tehtävä on huomata puutteet ja vaatia korjauksia, jotta väärin tehdyt työvaiheet eivät aiheuta ongelmia tulevina vuosina.

Kylpyhuoneremontti dokumentoidaan tarkasti

Paitsi että valvoja tarkastaa remontin tärkeät työvaiheet ja niiden säädöstenmukaisuuden, hän tekee tärkeää työtä myös dokumentoimalla remontin avainkohdat raportin tai muun lomakkeen muotoon.

 – Raporttiin kirjataan remontin eri vaiheissa tehdyt havainnot sekä puutteet. Meillä raportti sisältää paitsi tarkan selostuksen remonttivaiheista, myös kuvia valvontakäynneiltä, Jani Streng toteaa.

 Remonttityömaalla valvoja on puolueeton taho, joka huolehtii siitä, että valvottaviksi sovitut työvaiheet tehdään oikein ja laadukkaasti. Koska monet remontin vaiheet jäävät lopulta piiloon pintamateriaalien taakse, on tärkeää, että asiantunteva taho toteaa ne kunnollisiksi ja kirjaa havainnot tarkasti raporttiin. Näin asukkaalla on mustaa valkoisella, jos hän esimerkiksi myy asuntonsa myöhemmin.

 – Huolellisesti laadittu dokumentti on arvokas paperi, kun asunto vaihtaa omistajaa. Ostopäätöksen kannalta voi olla merkittävää, että taloon tehdyt korjaukset on raportoitu tarkasti ja raportin on laatinut ammattilainen, Streng arvioi.

 

Näin etenee Suomen luotettavin kylpyhuoneremontti:

1. Suunnittelu ja tarjous

Remontin suunnittelu alkaa kotikäynnillä asiakkaan luona. Mittaamme ja suunnittelemme koko työn aina kanssasi paikan päällä, sovittuna ajankohtana - maksutta ja sitoumuksetta. Saat realistisen ja kattavasti eritellyn tarjouksen, työsuunnitelman ja mallin valmiista toteutuksesta seuraavan päivän aikana.

2. Materiaalien valinta ja remontin valmistelu

Kun olet tutustunut tarjoukseen, kutsumme sinut käymään meillä näyttelyssämme, jossa varmistamme kerralla materiaalien, värien ja kalusteiden määrän ja yhteensopivuuden. Varmistamme että projekti etenee tehokkaasti ja ajallaan: hallitsemme asiakkaan, isännöitsijän, valvojan, asbestikartoittajan, tavarantoimittajien, asentajan ja putki- ja sähkömiehen aikataulut sekä työohjeet.

3. Toteutus ja laskutus

Työ tehdään aikataulun mukaisesti, tarkasti ja luotettavasti. Asentajasi ja henkilökohtainen projektipäällikkösi vastaavat laadusta, ratkovat yllätykset ja pitävät sinut ajan tasalla työn etenemisestä. Luovutamme työn valmiina, toimivana ja kauniina. Laskutus tapahtuu työn valmistuttua ja voit halutessasi maksaa työn joustavasti erissä. Palvelemme kaikissa kylpyhuoneen ylläpitoon ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää Blosiuksen konseptista

Pyydä meidät ilmaiselle arviokäynnille tai lue lisää kylpyhuoneremontista!

Get Email Notifications