Kokemuksia ja näkökulmia

Taloyhtiön kylpyhuoneremontti – Suuri kokonaisuus etenee vaihe vaiheelta


Helsinkiläinen taloyhtiö teetätti Blosiuksella 18 kylpyhuoneen remontin vuonna 2022. Laajan projektin onnistuminen edellytti huolellisen suunnittelun ja ammattitaitoiset yhteistyökumppanit.

 

Taloyhtiön kylpyhuoneremontin valmistelu

Taloyhtiön kylpyhuoneremontti vaatii yhtiökokouksen päätöksen. Koska ajoituksesta ja budjetista päättämässä on iso joukko ihmisiä, täytyy taloyhtiön hallituksen valmistella esitys hyvin ja kerätä osakkaille riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi. As Oy Helsingin Mörssärinaukion kohdalla remontin suunnittelu alkoi pari vuotta ennen muutostöiden alkua.

Kaikki alkoi siitä, että taloyhtiön hallitus käsitteli märkätilaremontin tarpeen kokouksessaan. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Heidi Sahin mukaan remonttia puolsivat monet tekijät.

– Taloyhtiön elinkaari oli siinä vaiheessa, että rakentamisesta oli parikymmentä vuotta ja märkätilat olivat tulleet käyttöikänsä päähän. Putkiremonttiin oli vielä aikaa toiset parikymmentä vuotta, joten ajankohta oli sopiva märkätilojen uusimiselle, Sahi kertoo.

Taloyhtiössä oli myös jouduttu tekemään muutamia korjaustöitä kylpyhuoneisiin vuosien varrella, ja osakkailta oli tullut toiveita niin kylpyhuoneiden kuin vessojenkin uudistamisesta.

– Hallitus valmisteli esityksen remontin selvittämisestä, ja yhtiökokouksessa päätettiin käyttää tietty määrä rahaa selvitystyöhön ja tarjouksien pyytämiseen, Heidi Sahi sanoo.

 

Kylpyhuoneremontin ammattilaisten valinta

Selvitystyötä tekemään palkattiin ulkopuolinen projektipäällikkö, joka valittiin kilpailutuksen perusteella. Valituksi tullut projektipäällikkö edusti yritystä, joka on erikoistunut kylpyhuoneiden remonttien läpiviemiseen.

– Jos ei hallituksessa ole alan ammattilaisia, kannattaa mukaan palkata ulkopuolinen osaaja. Hänen palkkansa on pieni kustannus koko remonttikokonaisuudessa, ja hänen osaamisensa helpottaa montaa työvaihetta, Heidi Sahi huomauttaa.

Yhden talven kestäneen selvitysvaiheen aikana projektipäällikkö teki kuntokartoituksen tiedossa olevien asioiden puitteissa, selvitti mahdolliset yrityskumppanikandidaatit ja pyysi tarjoukset. Osa asukkaista halusi tehdä omia muutoksia, kuten uusia saunojen laudoituksia, taloyhtiön suunnitelman lisäksi. Tämän takia hallitus ja projektipäällikkö kävivät yhdessä läpi, mitkä asiat kuuluvat taloyhtiön ja mitkä osakkaan vastuulle.

Maununnevant_2D18_006

– Osakkaiden omien muutostoiveiden lisäksi kokonaisuuden vaativuutta lisäsi se, että jokainen kylpyhuone on omanlaisensa. Meidän piti siis löytää yritys, jonka kohdalla voimme luottaa, että heidän ammattilaisensa pystyvät tekemään keskenään varsin erilaiset tilat sovitussa aikataulussa ja budjetissa, Sahi kertoo. 

Saapuneet tarjouspyynnöt käsiteltiin ensin hallituksessa. Pari kandidaattia otettiin haastatteluun, minkä jälkeen hallitus päätti valinnasta.

– Hinta on tietysti tärkeä asia päätöksenteossa. Lisäksi on tärkeää selvittää, kuinka uskottavan kuvan yritys antaa siitä, että pystyy viemään remontin läpi annetussa aikataulussa. Vaa´assa painavat myös referenssit aiemmista tehdyistä töistä, yrityksen taloudellinen tilanne sekä mahdollisuudet toteuttaa asukkaiden omia lisätoiveita, Sahi listaa.

Päätöksen jälkeen remontille laadittiin kustannusarvio ja yhtiökokoukselta pyydettiin päätös remontin aloittamisesta. Varsinaisiin remonttitöihin päästiin melko pian yhtiökokouksen jälkeen, mikä yllätti jotkin osakkaat.

– Osa osakkaista oli ajatellut, että remontti alkanee aikaisintaan puolen vuoden päästä. Pikainen aloitus tuli siis yllätyksenä, ja omia kylpyhuonetoiveita piti lähteä hahmottelemaan odotettua ripeämmin. 

 

Kylpyhuoneremontista tiedottaminen

Kun remontoitavana on useita kohteita, tiedottamisen merkitys kasvaa erityisen suureksi. Taloyhtiön remontissa osakkaat saavat ensimmäisen remontti-infonsa yhtiökokouksessa, minkä lisäksi voidaan pitää erillisiä infotilaisuuksia ja välittää tietoa viikoittain esimerkiksi taloyhtiön ilmoitustaululla tai osakkaille jaettavina paperisina tiedotteina.

– Yleisen tason tiedottamisen lisäksi jokaiseen osakkaaseen otettiin yhteyttä ensin materiaalivalintojen suhteen ja myöhemmin asuntokohtaiseen aikatauluun liittyen. Lisäksi remonttifirmalla ja osakkaalla oli työkohtainen pikaviestiryhmä asuntokohtaiseen remonttiin liittyvää tiedottamista varten, Heidi Sahi kertoo.

Maununnevant_2D18_010

Hän korostaa, että tiedottamista ei voi koskaan tehdä liikaa. Kun osakkaita ja remonttikohteita on useita, viestinnästä huolehtiminen nousee avainrooliin kokonaisuuden sujumisen kannalta.

– Tällaisissa remonteissa on myös hyvä muistaa se, että osakkaalla on vastuu tiedottaa mahdollisia vuokralaisiaan remontin aikataulusta. Vuokralaisten tiedottaminen on osakkaan, ei taloyhtiön vastuulla, Sahi muistuttaa.

 

Kylpyhuoneremontin valvonta

As Oy Helsingin Mörssärinaukion tapauksessa projektipäällikkö huolehti remontin etenemisen valvonnasta. Hänelle ohjattiin myös yllätyksiin liittyvät yhteydenotot, vaikka myös hallitukseen ja isännöitsijään otettiin välillä yhteyttä muutosten takia. Myös osakkaat huolehtivat osaltaan remontin etenemisen seurannasta ja antoivat palautetta tarpeen niin vaatiessa.

18 kylpyhuoneen remontin päätyttyä hallitus ja projektipäällikkö kokoontuivat vielä päätöskokoukseen käymään projektin läpi ja kartoittamaan mahdolliset auki olevat asiat.

– Kylpyhuoneremontti sujui kokonaisuudessaan hyvin. Joitakin tiloja jouduttiin kuivattamaan, mikä aiheutti asuntokohtaisia viivästyksiä, mutta muuten remontti sujui odotusten mukaan ja pysyi budjetissa, Heidi Sahi kertoo.