Kokemuksia ja näkökulmia

Tiedätkö, miten toimia kosteusvaurion sattuessa?


Kosteusvaurio kylpyhuoneessa - Mitä tehdä?

Tiedätkö, kuinka toimia jos kosteusvaurio yllättää? Vaurion sattuessa nopeus on valttia lisävahinkojen välttämiseksi ja asunnossa asuvien henkilöiden terveyden takaamiseksi. Lue, mitä asioita sinun tulee huomioida kosteusvaurion sattuessa!

Kosteusvaurio on yksi pelätyimmistä kiinteistön vahingoista, joka voi pahimmillaan aiheuttaa suuren loven niin asukkaan terveyteen kuin lompakkoon. Pelon ei kannata antaa häiritä normaalia asumista, mutta on tärkeää olla tietoinen, miten kosteusvaurio syntyy, miten riskit voi tunnistaa ja miten kosteusvaurion syntyä voi omalla toiminnallaan ehkäistä. Jos vaurio kaikesta huolimatta ilmenee, on hyvä tietää, miten toimia.

 

Mistä tunnistan kosteusvaurion?

Kosteusvaurio voi ilmetä monin eri tavoin. Rakennukset pyritään rakentamaan siten, että vesivuodot tulisivat näkyville ennen kuin ne aiheuttavat kosteusvaurioita. Aina näin ei ole ja silloin kosteus pääsee ja jää muhimaan rakenteisiin.

Kosteusvauriot voivat ilmetä eri tavoin ja osa niistä on havaittavissa aistinvaraisesti kylpyhuoneen sisällä, viereisissä tai alapuolisissa tiloissa tai talon ulkopuolelta. Kosteusvaurio voidaan havaita näkyvästä mikrobikasvustosta kylpyhuoneen saumoissa, valuma- ja kosteusjäljistä tai pintojen värimuutoksista. Myös maalin kupruilu, hilseily tai materiaalin irtoaminen, kuten betonin tai tiilen rapautuminen, saattavat kertoa kosteuden aiheuttamasta vauriosta.

Kosteusvaurio voi myös piillä rakenteissa, jolloin sitä ei pystytä havaitsemaan silmin. Usein kylpyhuoneen kosteusvaurio havaitaankin vasta kylpyhuoneremontin yhteydessä. Purkutöiden aikana tehtävässä kosteusmittauksessa havaitaan pienetkin kohonneet kosteuslukemat.

Kosteusvaurio tulee aina hoitaa kuntoon mahdollisimman nopeasti asukkaiden terveyden ja kiinteistön kunnon vuoksi. Jos olet havainnut kosteusvaurion tai epäilet sitä, kannattaa toimia välittömästi lisävahinkojen välttämiseksi.

 

Lisävahinkojen estäminen

Äkillisissä vahingoissa kun vesi tulvii tai suihkuaa - katkaise vedentulo pääsulusta. Pääsulkujen sijainti on hyvä olla asukkaidenkin tiedossa. Kylpyhuoneremonttia toteuttavien asentajien on ehdottomasti tiedettävä mistä vedet saa hätätapauksessa katkaistua. Asunto-osakeyhtiössä kiinteistöhuollon päivystys tuntee talon, avaa oikeat ovet ja katkaisee vedet. Kun vesi on katkaistu otetaan yhteyttä putkiliikkeeseen ja kuivausliikkeeseen sekä isännöitsijään.

Piilevissä hitaasti syntyvissä vahingoissa tiputtava vesijohto, rikkoutunut viemäri, eristämätön ilmanvaihtoputki tai puutteellinen vedeneriste voi kastella rakenteita laajasti. Siksi pieneenkin puutteisiin on syytä puuttua päättäväisesti.

Kaisa-Suominen_003

Vahingon laajuus

Kun tarvittavat toimet kosteusvaurioiden kasvamisen estämiseksi on tehty, kartoitetaan vahingon laatu ja laajuus. Laajuuden realistinen arviointi on tärkeää sekä äkillisissä vesivuodoissa ja tulvimisissa että hitaasti syntyneiden kosteusvaurioiden kohdalla. Keskeistä on havaita ja korjata kaikki syntyneet vauriot.

Aluksi kartoitetaan aluksi kiinteistölle aiheutuneet vahingot ja pyritään arvioimaan vaurioiden syytä. Kartoituksen jälkeen kosteiksi todetut alueet kuivataan tarkoituksen mukaisella tavalla.

 

Korvaako vakuutus?

Vakuutukset korvaavat usein vain äkillisesti syntyneitä vahinkoja ja hyvin harvoin hitaasti syntyneitä vahinkoja. Rakennusvirheitä korvataan harvoin muualta kuin tekijän vastuuvakuutuksesta.

  • Taloyhtiön vastuulla olevia vahinkoja korvaa kiinteistövakuutus.
  • Osakkaan vastuulla olevia vahinkoja korvaa kotivakuutus.
  • Tekijöiden vahinkoja korvaavat vastuuvakuutukset.
  • Omaisuusvakuutukset korvaavat tyypillisesti vain äkilliset ja ennalta-arvaamattomat vahingot.
  • Vastuuvakuutukset korvaavat tekijän vastuulle kuuluvia vahinkoja.
  • Vakuutuksesta voidaan korvata sijaisasumiskuluja
  • Vakuutusehdot vaihtelevat suuresti. Kiinteistövakuutusten vuotovahinkokorvauksia on tyypillisesti rajattu. Vakuutusta ottaessasi vertaile paitsi hintaa myös vakuutusehtoja.
  • Vakuutusta ottaessa kannattaa valita mahdollisimman laaja vakuutus. Hintaerot eivät ole suuria.

Tee vahinkoilmoitus eli korvaushakemus vakuutusyhtiöön välittömästi ja liitä mukaan kuivausliikkeen laatima kartoitusraportti. Taloyhtiöissä isännöitsijä huolehtii kiinteistövakuutuksen vahinkoilmoituksesta.

 

Vastaako taloyhtiö?

Kun osakas ryhtyy kylpyhuoneremonttiin, vastaa hän lähtökohtaisesti itse kaikista remontin kustannuksista. Jos osakkaan remontin yhteydessä kuitenkin paljastuu korjaustoimenpiteitä vaativa vika tai vahinko yhtiön vastuulle kuuluvassa rakennuksen osassa, kuuluvat kyseisen vian poistamisen ja korjaamisen kustannukset yhtiön vastuulle. Vian täytyy olla sellainen, että yhtiönkin siitä tietoisena olisi tullut ryhtyä korjaustoimenpiteisiin.

Jos siis osakkaan remontin yhteydessä pintojen purkamisen jälkeen rakenteesta paljastuu merkittävä kosteusvaurio, tulee yhtiön vastata korjauksista ja kustannuksista kuten kyseessä olisi alun perin yhtiön kosteusvauriokorjaus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiö vastaa lattiapintojen purusta sekä lattiarakenteen kuivaamisesta, vedeneristämisestä ja pinnoittamisesta yhtiön perustasoon. Korjaukset on suoritettava hyvän rakennustavan mukaisella tavalla ja laajuudessa.

Asunto-osakeyhtiölain näkökulmasta merkitystä ei siten ole sillä, havaitaanko yhtiön vastuulle kuuluva vika osakkaan remontin yhteydessä vai muutoin. Osakkaiden yhdenvertaisuuden näkökulmasta osakkaita tulee kohdella samalla tavalla molemmissa tilanteissa.

Tyypillisesti vahinkojen laajuus rajoittuu kylpyhuoneen alueelle ja tyypillisesti kosteudet ovat kohonneita vain suihkualueella. Taloyhtiöt korvaavat näissä tapauksissa tyypillisesti kuivaamisesta aiheutuneet kustannukset ja osakas maksaa remontin.

 

Mistä kosteusvaurio johtuu?

Kosteusvaurio voi johtua suunnittelu-, rakennus-, kiinteistön ylläpito- tai huoltovirheestä. Se voi myös syntyä huonosti toteutetun korjauksen, vedeneristyksen ja lisäeristyksen myötä, tai laitteen tai putken rikkoutuessa. Joissain tapauksissa se saattaa syntyä huolimattomasta vedenkäytöstä tiloissa, joita ei ole suunniteltu sietämään suuria vesimääriä, ja joissa ei ole vesierityksiä.

Tyypillisesti kosteusvaurio on suihkualueella ja se on syntynyt lattiakaivon vuotavista liitoksista tai putkien läpivientien ongelmista.

 

Miten kosteusvaurio korjataan?

Vahingon toteamisen ja kartoituksen jälkeen aloitetaan korjaustoimenpiteet. Useimmiten kosteusvauriot saadaan onneksi korjattua, varsinkin kerrostaloissa. Vaurion laajuudesta riippuen vaurioitunut materiaali saatetaan poistaa kokonaan ja korvata uusilla materiaaleilla. Jos materiaalit ovat vain kostuneet, ne kuivataan, ja joissain tapauksissa desinfioidaan tai kapseloidaan, jotta mikrobikasvustoa ei pääse syntymään. Kosteusvauriosta kärsineen tilan kuivaaminen kestää usein viikkoja. Jos kosteusvaurio on havaittu kylpyhuoneremontin yhteydessä, ja kosteus rajoittuu kylpyhuoneeseen, selvitään kuivauksella. Silloin remontti viivästyy tyypillisesti kolme viikkoa.

 

Anna ammattilaisen hoitaa kosteusvaurion korjaus

On tärkeää, että kosteus- ja vesivahingon korjaamisen hoitaa ammattitaitoinen ja kokenut toimija. Jos kastunutta rakennusta ei saada mahdollisimman nopeasti kuivaksi, koko rakennus voi pilaantua asuinkelvottomaksi sienten ja homeiden levitessä rakenteissa. Tiedustele urakoitsijan vastuuvakuutukset, referenssikohteet ja pätevyydet.

 

Kosteusvaurion kustannukset

Kosteusvaurion kustannukset koostuvat vaurioiden kartoituksesta ja kuivauksesta, vaurioituneiden rakenteiden purkamisesta ja korjauksesta sekä tilojen jälleenrakentamisesta. Kartoituksen ja kivauksen sekä jälleenrakentamisen kustannuksista voidaan laskea kiinteä hinta etukäteen. Vurioituneiden rakenteiden purkaminen ja korjaaminen kannattaattaa hinnoitella vasta kun niiden laajuus on tiedossa. Kaikki kosteusvaurion korjaamiseen liittyvät työt ovat kotitalousvähennyskelpoisia.

 

Huolehdi ennaltaehkäisystä

Kosteusvaurion syntyyn ja sen ehkäisyyn voi vaikuttaa suuresti omalla toiminnallaan. Taloyhtiön kuntoarvion yhteydessä tehtävät kosteusmittaukset antavat tietoa kiinteistön kunnosta sekä ajoissa toteutetut putkiremontit ehkäisevät mahdollisia vuotoja. On hyvä huomioida, että putkiston elinkaari on 40–50 vuotta ja kylpyhuoneiden 20–25 vuotta. On siis hyvä varautua siihen, että kylpyhuoneessa on tarpeellista remontoida enemmän tai vähemmän noin 20 vuoden välein.

Märkätilojen hyvää kuntoa kannattaa ylläpitää ja seurata aktiivisesti. Kylpyhuonetilat kannattaa pitää päivittäisessä käytössä mahdollisimman kuivina ja riittävästä ilmanvaihdosta huolehtia. Mahdollinen kylpyhuoneremontti kannattaa teettää ammattitaitoisella urakoitsijalla, jolla on erityisosaamista kylpyhuoneiden remontoinnista ja joka osaa toteuttaa remontin viimeisten rakennusmääräysten mukaan. Näin kosteusvauriolta vältytään myös tulevaisuudessa.

Pääsikö kosteusvaurio yllättämään? Tutustu toteutuneiden kylpyhuoneremonttien hintoihin ja pyydä meidät ilmaiselle kotikäynnille. Kotikäynnillä pystymme arvioimaan remontin kustannuksia toiveidesi mukaisesti!