Kokemuksia ja näkökulmia

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko kylpyhuone

Kuka vastaa ja kuka maksaa? -Taloyhtiön vastuunjakotaulukko kylpyhuoneremontissa

Vastuunjakotaulukko kertoo miten kiinteistön ja huoneistojen korjaus- ja kunnossapitovastuut jakautuvat taloyhtiön ja osakkaan välillä. Lähtökohtaisesti rakennuksen ulkopinnat ja rakenteet kuuluvat aina taloyhtiön vastuulle, sisäpuoli ja sisäpinnat ovat osakkaan vastuulla.

 

Taloyhtiön vastuulla

 • Perustasoiset hanat ja suihkusekoittaja
 • WC-istuin
 • Käyttövesi- ja viemärijärjestelmä
 • Pesualtaan poistoputki eli hajulukko
 • Ilmanvaihtoventtiili (ilmanvaihtojärjestelmän osa)
 • Lattiakaivo (viemärijärjestelmän osa)
 • Lattian ja seinien vedeneristeet
 • Alkuperäinen pyykinpesukonehana ja pyykinpesukoneen alkuperäinen poistoputki

Vastuunjakotaulukko kylpyhuone

 

Osakkaan vastuulla

 • Pesuallas
 • Bidé suihku ja -suutin (1)
 • Amme, suihkuseinä, suihkukaappi
 • Suihkutanko, -letku ja -suutin (2)
 • Peilikaappi, peili, koukut ja telineet
 • Kiintokalusteet ja hyllyt
 • Pyyhekoukut, saippua- ja wc-paperiteline
 • Pyykinpesukone ja se tulo- ja poistoputket (3)
 • Lattioiden ja seinien pintamateriaalit, esim. laatta ja laatan saumat
 • Höyrykaappi
 • Kuivauskaappi tai -rumpu ja sen tulo- ja poistoputket

 

Remonttiin ryhtyvä maksaa kaikki kulut

Osakkaan oma-aloitteisissa kylpyhuoneremonteissa kaikki työsuoritukset materiaaleineen kuuluvat osakkaan maksettaviksi.

Jos osakas esimerkiksi uusii kylpyhuoneremontin yhteydessä ehjät vedeneristeet, hän joutuu maksamaan eristeiden työ- ja materiaalikustannukset. Samaten remontin yhteydessä uusittava wc pönttö ja hana on maksettava itse, jos vanhassa pytyssä tai vesihanassa ei ole vikaa. Eli kun osakas uusii remonttinsa yhteydessä taloyhtiön vastuulle kuuluvia, käyttökelpoisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, hänen kuuluu maksaa myös tästä koituvat kustannukset.

Maksettavaksi voi tulla muun muassa vesieristys-, putki-, ja sähkötöitä sekä -tarvikkeita. Myös taloyhtiölle remontista aiheutuvat kustannukset kuuluvat osakkaan maksettaviksi. Taloyhtiö saa periä osakkaalta remontin valvonnasta syntyvät kulut ja talon huoltoyhtiö voi periä vesikatkosta aiheutuvat kulut.

Lue lisää mitä kylpyhuoneremontti tyypillisesti maksaa.

 

Taloyhtiö voi osallistua kylpyhuoneremontin kuluihin

Jos taloyhtiössä valtaosa kylpyhuoneista on edelleen alkuperäiskunnossa ja käyttöikänsä päässä, ei kannata jäädä odottamaan kosteusvaurioiden syntymistä.

Kun kylpyhuoneet ovat käyttöikänsä päässä, taloyhtiössä voidaan harkita yhtiökokouksessa tehtävää periaatepäätöstä osallistua osakkaan tekemien omaehtoisten kylpyhuoneremonttien kosteuseristeiden kustantamiseen.

Näin kannustetaan osakkaita omaehtoiseen remontointiin jo ennen kosteusvaurioiden syntymistä. Näistä käytännöistä kannattaa kysyä samalla kun ilmoittaa taloyhtiölle omista remonttisuunnitelmistaan.

 

Taloyhtiö maksaa vain vastuulleen kuuluvien vikojen korjauksen

Mikäli remontin yhteydessä paljastuu kuitenkin vikaa taloyhtiön vastuulle kuuluvissa rakenteissa tai laitteissa, yhtiö joutuu maksamaan osan remonttikustannuksista. Taloyhtiö vastaa lain mukaan asunnon rakenteiden, eristeiden ja perusjärjestelmien, kuten vesi- ja viemärijohtojen ja niihin liittyvien vesikalusteiden, kunnossapidosta. Jos niissä ilmenee vikaa, taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus korjata vika.

 

Yhtiön perustaso määrittelee vastuun rajat

Remontti voi siirtyä kokonaisuudessaan taloyhtiön vastattavaksi, mikäli purkuvaiheessa rakenteista löydetään alkuperäiseen rakennustapaan nähden huomattavaa kosteutta. Näissä tapauksissa kyseessä on taloyhtiön vastuulle kuuluvan rakenteen vika ja taloyhtiö vastaa myös osakkaan vastuulle kuuluvien pinnoitteiden uusimisesta perustasoon asti. Jos osakas haluaa taloyhtiön perustasoa laadukkaammat pinnoitteet, maksaa osakas niiden erotuksen. Koti-, tai kiinteistövakuutus ei tyypillisesti korvaa kosteuseristeen vioista aiheutuvia vahinkoja, koska kyse ei yleensä ole vakuutuksen edellyttämästä äkillisesti syntyneestä vahingosta.

 

Mitä osakkaan olisi hyvä tietää vastuunjakotaulukosta

Asunto-osakeyhtiölaissa määrittellään, kenelle kiinteistön ja huoneistojen kunnossapitovastuu kuuluu. Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi kuitenkin olla laista poikkeavia määräyksiä. Asuntoon on myös saatettu tehdä muutoksia, joiden poikkeavasta kunnossapitovastuusta on sovittu muutostöiden yhteydessä. Huoneiston kulloinenkin osakas vastaa huoneiston kunnossapidosta siltä osin kuin tila poikkeaa huoneiston alkuperäisestä asusta ja käyttötarkoituksesta. Tällaisista muutostöistä on maininta isännöitsijäntodistuksessa.

 

Osakasvaihdokset eivät vaikuta vastuisiin

Osakasvaihdokset eivät vaikuta taloyhtiön kunnossapitovastuuseen. Taloyhtiö vastaa huoneiston alkuperäisen asun ja käyttötarkoituksen mukaisista kunnossapitovastuulleen kuuluvista korjauksista perustasoon asti. Huoneistoa ostaessa onkin tärkeää tarkistaa yhtiöjärjestys ja isännöitsijäntodistuksesta löytyvät merkinnät huoneistoon tehdyistä muutostöistä. Sekä selvittää onko muutostöiden yhteydessä tehty perustason parannuksia tai sellaisia asennuksia tai rakenteellisia muutoksia, jotka ovat siirtyneet osakkaan kunnossapitovastuulle. Kannattaa myös harkita tarkkaan, millaisiin muutostöihin omassa asunnossaan ryhtyy.

 

Vastuunjakoa uudistettiin 2020

Vastuunjakotaulukko 2020 sisältää muutamia päivityksiä, joista osakkaan on hyvä olla tietoinen. Tuoreimmat muutokset koskevat hajulukkojen puhdistamista. Aiemmin hajulukon puhdistamisen on hoitanut asukas itse, uusimman vastuulinjauksen mukaan hajulukon avaaminen ja puhdistaminen kuuluu nyt taloyhtiölle. Lattiakaivon puhdistaminen on sen sijaan edelleen asukkaan vastuulla.

 

 

Lähteet:

Kiinteistöliitto

Isännöintiliitto